Update info

Reglementering laatst bijgewerkt: 2024-05-13
Milieurubrieken in werking op: 2024-01-01

De VLAREM-wegwijzer is een hulpmiddel dat voor een beperkt aantal K.M.O's indicatief nagaat of een activiteit meldings- of vergunningsplichting is aan de hand van de VLAREM-rubrieken en geeft aan welke algemene sectorale milieuvoorwaarden van toepassing zijn.

Selecteer een of meerdere economische activiteiten

Jouw geselecteerde activiteiten 0

Stap 1

Kies uit de lijst van economische activiteiten (links op deze pagina) één of meerdere activiteiten die u op eenzelfde locatie wenst uit te baten. U kan deze (de)selecteren door ze aan te klikken. De geselecteerde activiteit(en) wordt rechts getoond bij "Gekozen activiteiten".

Stap 2

Doorloop de vragenlijst (gaande van een vijf- tot tiental(len) vragen) door bovenaan de knop "Naar vragen" aan te klikken. U vindt bij elke vraag aan de rechterzijde aanvullende informatie die u kan helpen bij het beantwoorden van de vraag.

Stap 3

Na het doorlopen van de vragen, wordt een resultatenpagina getoond met een aanduiding van de klasse van uw bedrijf en een tabel met de overeenkomstige rubrieken. Dit kan u gebruiken bij het indienen van een melding of aanvraag omgevingsproject. De tabel bevat in de eerste kolom naast elke indelingsrubriek een link naar de algemene en sectorale milieuvoorwaarden die van toepassing zijn. De volledige beschrijving van de rubriek wordt weergegeven via "toon/verberg beschrijving".

Een omgevingsvergunning geeft u het recht om op een bepaald perceel een of meer activiteiten uit te oefenen, met inachtneming van een aantal voorwaarden. Deze wegwijzer heeft als doel u op weg te helpen bij het vinden van de juiste activiteiten en het bepalen van de klasse van uw bedrijf.
De regelgeving maakt een onderscheid tussen 3 klassen van inrichtingen, afhankelijk van de graad van mogelijke hinder die de inrichting voor de buurt en het milieu kan veroorzaken. De hoogste van toepassing zijnde klasse telt als klasse voor de gehele inrichting.

Voor projecten die niet op de Vlaamse of provinciale lijst staan geldt volgende principe. De omgevingsvergunning moet aangevraagd worden bij het provinciebestuur voor klasse 1, of bij het college van burgemeester en schepenen voor klasse 2. Voor klasse 3 inrichtingen volstaat een melding bij het college van burgemeester en schepenen bij uw stad of gemeente.

Disclaimer Cookiebeleid Privacybeleid
Om je gebruikerservaring op onze website te optimaliseren willen we ook gebruik maken van optionele cookies waarvoor wij je toestemming vragen